JCI Moldova angajează Secretar General Național! – JCI

JCI Moldova angajează Secretar General Național!

JCI (Junior Chamber International) este cea mai mare rețea globală de tineri lideri, cetățeni activi și antreprenori care numără peste 200 000 membri în peste 120 de țări. Misiunea JCI este de a oferi oportunităţi de dezvoltare care ajută tinerii să creeze schimbări pozitive.
JCI Moldova s-a lansat pe 29 septembrie 2011, având trei organizații locale: JCI Chișinău, JCI Ungheni, JCI Rezina, și un grup de inițiativă – JCI Orhei. În tot acest timp în Moldova au fost organizate sute de proiecteaxate pe diferite domenii precum: social, business, dezvoltare personală, internaționalism.
Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, JCI Moldova angajează Secretar General Național, persoana cheie a organizației care îndeplinește următoarele funcţii:

 • de reprezentare și diplomație. El este persoana care reprezintă tineriicetățeni activi și antreprenori din Moldova prin intermediul JCI Moldova îninteracțiunea cu autoritățile publice, mediul de afaceri și societatea civilă.
 • de strategie și planificare, prin care contribuie, pe baza analizelor, laplanificări strategice, la stabilirea direcţiilor de acţiune a organizației dar și laimplementarea acestora.
 • de coordonare și control a echipelor naționale și locale de Secretariat /voluntari pe care le va crea și gestiona.
 • de administrare a organizație. Având rolul și de director executiv alorganizației el administrează documentația și resursele organizației și oferăsuport administrativ organizațiilor locale și grupurilor de inițiativă JCI.
 • de dezvoltare, prin care contribuie la dezoltarea durabilă și sustenabilă aorganizației prin proiecte, parteneri, donatori, granturi.
 • de comunicare între membrii, partenerii și susținătorii organizației, deasemenea menține toată corespondența, inclusiv cu Echipa de SecretariatJCI Internațional.
 • de suport a Consiliului de Administrare JCI Moldova întru realizareaobiectivelor organizației.
 • de asigurare a tranziției între echipele de conducere (unul din principiile debază JCI este „one year to lead”, ceea ce înseamnă că echipele deconducere se schimbă în fiecare an însă Secretarul General este cel careasigură continuitatea).

De asemenea, Secretarul General Naționaleste prezent la toate ședințele Consiliului de Administrare JCI Moldova și Adunările Generale și reprezintă interesele organizației la toate întâlnirile cu partenerii, ONG-urile, companiile, autoritățile publice, guvern, etc.

Cerințe:

 • Abilități de leadership și management.
 • Abilități organizatorice, de comunicare, de planificare, coordonare a unei
  echipe.
 • Gândire sistemică și strategică și abilități de planificare pe termen lung.
 • Cunoașterea limbii engleze și ruse la nivel minim B 2.2.
 • Experiență de minim 3 ani în managementul non-profit, managementul
  proiectelor, scrierea proiectelor de grant, lucru cu stakeholderii.

Persoanele cointeresate sunt rugate să transmită CV-ul pe adresa moldova@jci.cc. sau sa îl atașeze mai jos sub acest text.

Termenul limită a depunerii CV-lor este 15 Aprilie 2018.

TOP